John West Feile na nGael Camogie Region 6
Saturday 24th June 2023
Lamh Dhearg 1-5 v 0-0 Na Magha
Cup Semi-Final 1
4 00 PM at Lamh Dhearg (Ref: TBC)
Na Magha 1-6 v 0-0 O`Donovan Rossa
Round 1
11 40 AM at Lamh Dhearg (Ref: TBC)
Céide Lámh Dhearg 1-2 v 0-2 Na Magha
Round 2
1 00 PM at Lamh Dhearg (Ref: TBC)
Na Magha 3-3 v 3-1 St Oliver Plunkett’s H.C.
Round 3
2 20 PM at Lamh Dhearg (Ref: TBC)